Om Barockkompaniet

Barockkompaniet för samman sångare och instrumentalister, på lika villkor, för att göra musik från 1500–1700-talet, inte minst ur den brokiga skara tonsättare som återupptäckts och där ständigt nya namn dyker upp, och där långt ifrån alla tagit sig innanför Sveriges gränser.

Copyright © 2020 | Barockkompaniet STHLM
Scroll Up